0973243867 [61880]
07/05/2019 11:06:15 PM

đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt

Câu 29: Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là
Số nghiệm của phương trình là

y f x   0; 1; 2.
f x x 2   2 0

Toán Học 0 câu trả lời 697 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.