[109410]
17/07/2021 1:29:46 AM

Đếm số điểm cực trị của đồ thị hàm số

Không có mô tả ảnh.

Toán Học 1 câu trả lời 587 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lê Minh Nhã [132930] Đã mua 5 khóa học 16:25 19-07-2021

nhìn quả đề muốn lú cmnl,chấm cái để chờ các cao nhân vào giải,đề hay phết

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.