MaTi?uHo?c [164562]
29/12/2022 9:30:05 PM

Đây là câu hỏi ôn thi hk mà mình vò đầu bứt trán 3 ngày rồi chưa ra:) Thầy mình lại k chỉ rõ hướng đi, chỉ gợi ý liệt kê các con số và có số 8, 9. Mong được giải đáp gấp ạ!

Cho X là tập hợp các số có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số là 43. chọn ngẫu nhiên 1 số của tập X. tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 11.

Toán Học 30/12/2022 7:36:05 AM 1 câu trả lời 92 lượt xem

1 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.