Yên Chi [44616]
25/11/2018 10:06:32 PM

đạo hàm mũ (X+1)^x

Toán Học 3 câu trả lời 2224 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 11:19 26-11-2018

Em có thể tham khảo nhé. Anh nhớ VTED có bài này mà!!!

Lời giải. $y={{\left( x+1 \right)}^{x}}\Rightarrow \ln y=x\ln \left( x+1 \right)\Rightarrow \frac{{{y}'}}{y}=\ln \left( x+1 \right)+\frac{x}{x+1}\Rightarrow {y}'={{\left( x+1 \right)}^{x}}.\ln \left( x+1 \right)+x.{{\left( x+1 \right)}^{x-1}}.$

1
Lời giải
Đã ghim
Yên Chi [44616] 13:52 26-11-2018

Vâng ạ! 

1
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:20 25-11-2018

Đề Vted thì vô đề thi onl xem đáp án em nha!

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.