dodaihocletgo [156368]
11/09/2022 10:40:11 PM

Đạo hàm của phân thức bậc 2 / bậc 1

Mọi người cho mình xin công thức tính nhanh của đạo hàm phân thức bậc 2/ bậc 1 với. Many thankss

Toán Học 2 câu trả lời 156 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 12:16 20-09-2022

$y = \dfrac{{a{x^2} + bx + c}}{{mx + n}} \Rightarrow y' = \dfrac{{\left( {2ax + b} \right)\left( {mx + n} \right) - m\left( {a{x^2} + bx + c} \right)}}{{{{\left( {mx + n} \right)}^2}}} = \dfrac{{am{x^2} + 2anx + bn - cm}}{{{{\left( {mx + n} \right)}^2}}}.$

1
Lời giải
Đã ghim
thanhphuongk5 [155114] Đã mua 4 khóa học 21:09 12-09-2022

bạn chủ động search trên gg đi, dễ mà

https://giasuttv.net/bang-day-du-cac-cong-thuc-dao-ham-va-meo-hoc-nhanh/

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.