nth [129757] Đã mua 3 khóa học
28/07/2021 9:52:23 AM

đạo hàm chứ dấu gttd

thầy ơi trc thầy có cho công thức đạo hàm có dấu giá trị tuyệt đối của hàm phân thức thầy có thể cho e xin lại đc kh ạ

 

Địa Lý 0 câu trả lời 637 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.