Bishop [66715]
19/12/2018 7:47:07 PM

Dao động tắt dần

Vận tốc lớn nhất lần đầu tiên của cùng 1 vật trong dao động tắt dần và trong trường hợp k tắt dần có giống nhau k ạ.

Nếu có thì trong dao động tắt dần tìm vmax lần đầu như thế nào ạ

Vật Lý 1 câu trả lời 541 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 11:00 21-12-2018

Không đâu em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.