ChíKhanh [163164]
29/10/2022 3:22:18 PM

đại số tuyến tính

Đại số tuyến tính 1 câu trả lời 71 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 22:24 29-10-2022

$r\left( A \right) = 3 \Leftrightarrow \det \left( A \right) \ne 0 \Leftrightarrow 3a - 2 \ne 0 \Leftrightarrow a \ne \dfrac{2}{3}.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.