Nguyễn Thị Như Quỳnh [161139]
21/10/2022 10:25:11 AM

Đại số tuyến tính

bài 6 sao k đề cập đến m=1 và m=-1 ạ

Đại số tuyến tính 21/10/2022 12:43:54 PM 1 câu trả lời 76 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 10:29 21-10-2022

m=1;m=-1 xuất hiện ở đâu để đề cập đến em?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.