sominhie [53176]
20/12/2020 1:34:17 PM

dạ mn ơi, cho e hỏi, sao mình có được điều kiện (0;4] của t vậy ạ?

E hc còn ngu lắm mn giúp e vs ạ

Toán Học 20/12/2020 1:40:10 PM 2 câu trả lời 193 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
sominhie [53176] Đã mua 3 khóa học 13:38 20-12-2020

.

0
Lời giải
Mai Quốc Trị [10119] Đã mua 3 khóa học 14:03 20-12-2020

thay đk của x vô rồi chạy bảng hàm t theo biến x

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.