Quang Anh [48997] Đã mua 4 khóa học
16/08/2020 10:24:17 PM

dạ em nghĩ nếu thuộc nữa đoạn thì nó có 2 nghiệm r ạ, và sao nó lại được điều kiện nửa đoạn như thế ạ?

Toán Học 0 câu trả lời 428 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.