baphongvanduy [83945] Đã mua 1 khóa học
12/04/2020 9:59:57 PM

dạ em hỏi câu này với ạ

Toán Học 12/04/2020 10:35:10 PM 2 câu trả lời 544 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Việt Anh [84439] 23:25 12-04-2020

Câu này dùng hđt để hết cái mũ x+3y là 1 vế còn -xy-1 là 1 vế rồi sẽ có dạng: 

f(t)= 5^t -5^(-t) +t 

=> hàm luôn đồng biến 

=> x+3y=-xy-1 => rút ẩn y rồi thế vào T rồi table 

0
Lời giải
Đã ghim
Phạm Quang Huy [33150] Partner Đã mua 2 khóa học 23:00 12-04-2020

em cho x=100, xong solve tìm y thì ra được y=-101/103=-(x+1)/(x+3)
đến đây em thay y=-(x+1)/(x+3)vào T kia rồi table là làm được em nhé

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.