baphongvanduy [83945] Đã mua 1 khóa học
12/04/2020 9:58:43 PM

dạ em hỏi câu này với ạ

Toán Học 12/04/2020 10:35:34 PM 1 câu trả lời 299 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Phạm Quang Huy [33150] Partner Đã mua 2 khóa học 23:18 12-04-2020

y'=(2x-8)f'(x^2-8x+m)=(2x-8)(x^2-8x+m-1)^2*(x^2-8x+m)(x^2-8x+m-2)
vì (x^2-8x+m-1)^2 luôn không âm nên bỏ qua cái này 
để có 5 cực trị thì (x^2-8x+m) và (x^2-8x+m-2) mỗi phương trình có 2 nghiệm phân biệt không trùng nhau và không trùng x=4 là ok

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.