Nguyễn Văn Đe [3377] Đã mua 2 khóa học
13/02/2019 10:46:23 PM

dạ cho em hỏi vì sao bàn phần này bên x max và bên x lại giống y xì nhau vậy ạ -.-

Toán Học 0 câu trả lời 566 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.