Quang Anh [48997] Đã mua 4 khóa học
24/04/2020 10:00:19 PM

dạ cho em hỏi tại sao u(x)/v(x)=u'(x)/v'(x) vậy ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 337 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:11 24-04-2020

y'=0 thì có u'v=v'u hay u/v=u'/v'.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.