Quang Anh [48997] Đã mua 4 khóa học
14/04/2020 10:14:06 PM

dạ cho em hỏi tại sao được như vậy ạ?

Toán Học 2 câu trả lời 385 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 09:40 15-04-2020

Em xem lại bài mối quan hệ giữa đạo hàm với cực trị, thầy có chỉ cho hàm y=|x| không có đạo hàm tại x=0 đó. 

1
Lời giải
Đã ghim
wang jun kai [82919] 09:13 15-04-2020

bạn thử đạo hàm ra đi sẽ thấy x^2-3x+2 ở dưới mẫu, mà dưới mẫu thì ko thể bằng 0 được, nên có đạo hàm tại mọi điểm trừ các điểm làm cho mẫu x^2-3x+2=0

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.