Khanh Yến [58403] Đã mua 2 khóa học
14/05/2019 10:04:02 PM

Dạ cho em hỏi làm sao để tư duy ra được đoạn này ạ?

 
Toán Học 0 câu trả lời 580 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.