Quang Anh [48997] Đã mua 4 khóa học
30/04/2020 10:26:46 PM

Dạ cho em hỏi em làm sai chỗ nào ạ!!

Toán Học 1 câu trả lời 426 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:18 01-05-2020

Do $\lim\limits_{x \to -\infty}=-\infty$ nên phải có dấu $-$ trước $x(x-2)(x+2)$ nữa em.

Tức là $y'$ cùng dấu với $-x(x+2)(x-2).$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.