(đã biết nơi sai) <(")

(Đã biết nơi thắc mắc) :D

 

Sau khi tính f'(x) giống thầy thì chỗ giả thuyết e thế vào lại không giống ạ

Toán Học 24/04/2020 10:41:10 PM 0 câu trả lời 457 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.