Unset [137635]
30/07/2021 7:27:20 PM

cứu giúp tui với các hảo hán

Toán học 30/07/2021 7:27:50 PM 2 câu trả lời 424 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
anhmath1206 [127871] Đã mua 1 khóa học 13:15 01-08-2021

 

Câu 2A bạn chuyển căn ba sang 1 bên rồi bình

2B thì cứ bình như thường

0
Lời giải
Đã ghim
anhmath1206 [127871] Đã mua 1 khóa học 13:15 01-08-2021

Bài 1A tách thành căn 7 để tính

1B bình lên và nhân vào

1C tương tự

1D thì nó là hđt số 2

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.