nguýenonghuong [110901]
11/09/2020 9:31:24 PM

cực trị thể tích hình không gian

 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, AB = 1, cạnh bên SA = 1 và vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Kí hiệu M là điểm di động trên đoạn CD và N là điểm di động trên đoạn CB sao cho ∠MAN = 450 . Thể tích nhỏ nhất của khối chóp S.AMN là ?

Toán Học 0 câu trả lời 488 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.