Truongduy [58706] Đã mua 3 khóa học
17/04/2019 10:31:20 PM

Cực trị số phức

cho 2 số phức z1, z2 thỏa |z1- 20|^2 +|z2 -10i|^2 = √(|z2 -20|^2 + |z1 -10i|^2) và |z1-20| + |z1- 10i| = 10√5. Giúm em với , e cảm ơn ạ

Toán Học 0 câu trả lời 494 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.