Nguyên Chi [60606] Đã mua 2 khóa học
14/08/2019 10:17:53 AM

Cực trị hàm trị tuyệt đối

Cho hàm số f(x)= ax^3+ bx^2 +cx +d thỏa mãn a<0, d>-2019; a-b+c-d>2019. Hỏi số điểm cực trị của hàm số | f(x) +2019 | bằng bao nhiêu ? 

Toán Học 1 câu trả lời 740 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:45 14-08-2019

\[g\left( x \right) = f\left( x \right) - 2019 = a{x^3} + b{x^2} + cx + D\] với $D=d+2019.$

Ycbt tìm số điểm cực trị của |g(x)|

Theo đề bài $a<0, D>0, a-b+c-D>0 \Leftrightarrow -a+b-c+D<0.$

Chọn một hàm số $g(x)$ thoả mãn đk trên rồi khảo sát nó thôi em. Ví dụ $g(x)=-x^3+3x+1.$

hàm số |g(x)| có 5 điểm cực trị.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.