maihieu [89970] Đã mua 1 khóa học
22/04/2020 11:09:12 AM

cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Toán Học 1 câu trả lời 399 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 16:24 22-04-2020

đáp án  C

n phải chẵn nha bạn

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.