hoanglan292002@gmail.com [10500] Đã mua 4 khóa học
22/09/2019 1:30:57 PM

cực trị của hàm số

số cực trị của f(x)=x^2(x-1)(x-2)...(x-2020) ?

Toán Học 1 câu trả lời 426 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:28 22-09-2019

2021 điểm cực trị em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.