Nguyễn Đỗ Đức Hiếu [136079] Đã mua 2 khóa học
15/08/2022 10:16:23 PM

Cực trị của hàm số

Giúp em với ạ. Em cảm ơn!

Toán Học 2 câu trả lời 433 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 10:49 20-08-2022

Có $f(1)=1+(b+c+d)<1-1=0$

$f(-1)=-1+(b-c+d)>-1+1=0$

Do $f(1).f(-1)<0$ nên $f(x)=0$ có nghiệm trong $(-1;1)$

Do \[\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) =  - \infty \] và $f(1)>0$ nên $f(x)=0$ có nghiệm trong $(-\infty; -1).$ TƯơng tự, $f(x)=0$ có nghiệm trong $(1;+\infty)$.

Vậy $f(x)=0$ có đúng 3 nghiệm phân biệt nên nó có 2 điểm cực trị.

Do đó $|f(x)|$ có đúng 5 điểm cực trị

2
Lời giải
Đã ghim
procyan [160236] 14:46 07-09-2022

You can learn the difficult concept to understand from Solvemate. This is a education service for using technology to adapt in order to create mathematical problems based on the learning needs of students.

Math mate in your pocket. https://intro.solve-mate.com/

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.