Tuyến lười [10959]
02/05/2019 8:12:16 PM

Công thức vecto

Thầy ơi cho em hỏi vì sao có 2 vecto n1 và n2

 nếu n1.n2<0 thì đường phân giác trong sẽ là n1-n2

 còn n1.n2>0 thì đường phân giác trong sẽ là n1+n2 ạ

Toán Học 0 câu trả lời 723 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.