Đường Thảo Nguyên [120424] Đã mua 2 khóa học
15/04/2021 9:13:29 PM

Có thể giải giúp mình câu này được không . mình đọc lời giải nhưng chưa hiểu cho lắm

Toán Học 16/04/2021 1:30:15 PM 1 câu trả lời 447 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 23:01 15-04-2021

Có 7 điểm cực trị =3 điểm cực trị của u + 4 lần đổi dấu của u tương đương với u=0 có 4 nghiệm phân biệt (đã đảm bảo có 3 điểm cực trị)

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.