Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
11/01/2019 12:18:22 AM

có câu trong phần bài tập mà k có lời giải MN giúp t với ạ

cho hàm số liên tục trên R thỏa mãn 3^(f(x))+f(x)=3x+1 tìm tích phân f(x)dx cận 0đến 1

Toán Học 1 câu trả lời 677 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 03:18 11-01-2019

mở đầu đổi biến bài này có giải em nhé, xem lại tại web em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.