arthur123 [59091] Đã mua 1 khóa học
07/04/2019 5:30:41 PM

Có bao nhiêu số nguyên m

Toán Học 1 câu trả lời 518 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 20:31 07-04-2019

Em cho $x^2-2m^2$ không đổi dấu trên [0;2] 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.