Lê Duong Minh Anh [11021]
11/05/2020 7:43:51 PM

Có bao nhiêu giá trị của tham số m ?

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để m^2(x^6-x^5) - (x^3-x^2) + (m^3-m)(x^2-x) >= 0 với mọi x thuộc R ?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Toán Học 1 câu trả lời 449 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Mr CR [76452] 21:35 11-05-2020

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.