Thiều Quang Huy [37169] Đã mua 4 khóa học
07/05/2019 11:00:13 AM

Có 4 cặp vợ chồng được xếp ngồi trên ghế

Có 4 cặp vợ chồng được sắp xếp ngồi trên một chiếc ghế dài có 8 chỗ. Biết rằng người vợ chỉ ngồi cạnh chồng hoặc cạnh phụ nữa khác. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ thoả mãn?

A. 816

B. 18

C. 8!

D.604

Toán Học 07/05/2019 11:00:33 AM 1 câu trả lời 2463 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
sonso2003@gmail.com [75478] Đã mua 1 khóa học 22:11 28-11-2019

A

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.