Nguyễn Thu Trang [13592] Đã mua 2 khóa học
06/12/2018 8:44:59 AM

CMR r(A,B)=r(A,B,C)=1 câu này chưa có giải ạ

đề bài  

E làm ntn có đúng k ạ, thầy bổ sung giải với ạ, bài hạng của vecto câu 6 https://www.vted.vn/practice/practiceresult?hid=1d9d25c7-c03a-4f03-86c7-2a9b613b6fa7&lid=d984da65-7181-4d62-b4e4-e5b5a1cefc80

Làm cách thứ 2 mới đúng nhất pko ạ 

Đại số tuyến tính 06/12/2018 8:54:17 AM 0 câu trả lời 717 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.