Vananhtvq [71746]
17/04/2019 4:45:37 PM

Chuyên đề Ligarit

Các bạn và thầy cô giúp mình câu này vơi. Câu số 33 ạ

Toán Học 1 câu trả lời 557 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:56 17-04-2019

\[{\log _2}\left[ {{{\log }_3}\left( {{{\log }_4}x} \right)} \right] = 0 \Leftrightarrow {\log _3}\left( {{{\log }_4}x} \right) = 1 \Leftrightarrow {\log _4}x = 3 \Leftrightarrow x = {4^3}\]

Tương tự \[{\log _3}\left[ {{{\log }_4}\left( {{{\log }_2}y} \right)} \right] = 0 \Leftrightarrow y = {2^4};z = {3^2}\]

Vậy \[ \Rightarrow \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{y} + \sqrt z  = 4 + 2 + 3 = 9.\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.