Thu Kiều [144138]
11/11/2021 11:52:22 AM

chương không gian vecto

nếu tìm cơ sở và số chiều của không gian nghiệm có nghiệm là {0,0,0} thì hệ đó không có cơ sở và dim= 0 phải không ạ ?

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 37 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.