Bishop [66715]
10/01/2019 9:08:08 PM

Chứng minh đăng thức vector này ntn ạ ?

Toán Học 1 câu trả lời 711 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 21:17 10-01-2019

Em xem lại bài giảng tam giác và tứ diện trong oxyz.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.