helloakai [11518]
29/10/2018 4:46:08 PM

chứng minh công thức

cho em hỏi công thức tính số năm trong bài toán lãi kép kia chứng minh kiểu gì ạ

Toán Học 1 câu trả lời 999 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 11:35 13-11-2018

Đây nha em 
${{A}_{n}}=a{{\left( 1+i \right)}^{n}}\Leftrightarrow \frac{{{A}_{n}}}{a}={{\left( 1+i \right)}^{n}}\Leftrightarrow n\ln \left( 1+i \right)=\ln \frac{{{A}_{n}}}{a}\Leftrightarrow n=\frac{\ln \frac{{{A}_{n}}}{a}}{\ln \left( 1+i \right)}.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.