Nguyenkhanhdfhikb [174865]
08/11/2023 5:48:43 AM

Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Đường cao AD, CE, BF. Giao điểm của ED và MN là T. Chứng minh góc ATN bằng góc MAN

Cho tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Đường cao AD, CE, BF. Giao điểm của ED và MN là T. Chứng minh góc ATN bằng góc MAN. 

Toán học 0 câu trả lời 400 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.