Lê Duong Minh Anh [11021]
21/04/2020 7:14:33 AM

Cho một hình trụ có chiều cao bằng 6 và bán kính đáy bằng 5.

Cho một hình trụ có chiều cao bằng 6 và bán kính đáy bằng 5. Lấy hai điểm A và A' thuộc hai đường tròn đáy khác nhau của hình trụ và AA' = 10. Khoảng cách giữa đường thẳng AA' và trục của hình trụ đã cho bằng

A. 3

B. 2 can21

C. 5

D. 4 can 21

Toán Học 2 câu trả lời 1918 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 08:26 21-04-2020
1
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 14:17 21-04-2020

A

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.