Nguyễn Đức Trọng [156691] Đã mua 3 khóa học
12/03/2023 9:10:29 PM

Cho mộng hỏi tại sao khi lấy t là biến thì x phải xem là tham số ạ

Toán Học 12/03/2023 9:11:41 PM 1 câu trả lời 56 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 22:39 12-03-2023

Thầy trả lời bên dưới câu hỏi em hỏi rồi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.