Nguyen Phúc Tien [173283] Đã mua 5 khóa học
14/09/2023 7:38:34 PM

cho mình hỏi tại sao lại là C chứ không phải B vậy mn?

Toán Học 14/09/2023 7:41:16 PM 2 câu trả lời 124 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyen Phúc Tien [173283] Đã mua 5 khóa học 19:40 14-09-2023

mình hiểu r ạ.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyen Phúc Tien [173283] Đã mua 5 khóa học 19:39 14-09-2023

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.