mmvted88 [147424]
23/03/2022 7:32:23 PM

Cho mình hỏi tại sao khi H thuộc (alpha) thì lại thay trực tiếp tọa độ của H vào pt (alpha) như thế này được ạ? Mình tưởng nếu H(a,b,c) là một điểm thuộc (al), n(1,2,-3) thì sẽ thay thế này /(1(x-a)+2(y-b)-3(z-c)/ chứ ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 69 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 42 khóa học 22:08 23-03-2022

điểm thuộc mp thì thay toạ độ vào pt mặt phải t/m mà em?

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.