mmvted88 [147424]
15/03/2022 3:54:48 PM

Cho mình hỏi sao câu này mình bấm máy ko được ạ

Toán Học 1 câu trả lời 56 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 42 khóa học 21:36 19-03-2022

Chắc em ghi lộn rồi phải là f(ln5202)

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.