Vô Diện Nhân [36705]
29/10/2019 9:20:12 PM

Cho mình hỏi phần này với ạ


Cái hàng dưới sao mình tính ra vế phải thì có hệ số hai nhỉ, thấy sai sai nên các bạn giúp mnihf với

Toán Học 0 câu trả lời 489 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.