mmvted88 [147424]
26/02/2022 2:26:31 PM

Cho mình hỏi là nếu có giới hạn của cos góc thế này rồi thì làm sao suy ra min max của góc đó ạ? Mình không nhớ được đây là kiến thức của bài nào chỉ giúp mình với

Toán Học 1 câu trả lời 91 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 42 khóa học 14:17 27-02-2022

hàm y=cosx nghịch biến trên [0;pi] nên a<=cosx<=b thì arccosb<=x<=arccosa.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.