LD [84991] Đã mua 2 khóa học
05/01/2021 8:29:14 PM

Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh a.AB' vuông góc với mặt phẳng (ABCD).Nếu góc giữa hai mặt phẳng (BCC'B') và (ABCD) bằng 45 độ thì khối lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích bẳng

Cho lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh a.AB' vuông góc với mặt phẳng (ABCD).Nếu góc giữa hai mặt phẳng (BCC'B') và (ABCD) bằng 45 độ thì khối lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích bẳng

Toán Học 0 câu trả lời 1781 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.