Lê Duong Minh Anh [11021]
21/04/2020 2:02:47 PM

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, AB=1; BC=2.

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'  có đáy là tam giác vuông tại A, AB=1; BC=2. Góc CBB' = 90 độ; ABB' = 120 độ. Gọi M là trung điểm AA'. Biết d(AB'; CM) = căn 7/7. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

A. 2 căn 2

B. 4 căn 2/3

C. 4 căn 2

D. 4 căn 2/9

Toán Học 1 câu trả lời 4634 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 14:12 21-04-2020

Một ngày em hỏi nhiều quá. Lời giải chi tiết câu hỏi này em xem tại đây: https://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-khoi-lang-tru-tam-giac-abcabc-co-day-la-tam-giac-vuong-tai-aab1bc2-goc-/d9d5f5fe-e7d5-4c0d-bb94-cf2e1ee23076

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.