Nguyễn Việt Trung [48260] Đã mua 1 khóa học
29/06/2019 7:18:09 AM

CHỖ KHOANH ĐỎ TSAO LẠI >=0 VẬY Ạ? TOÁN 12- ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM B3

Toán Học 2 câu trả lời 561 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 19:28 29-06-2019

ax^2+bx+c>=0 với mọi x thì a=0 còn bx+c>=0 với mọi x.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 13:25 29-06-2019

Em nên cmt dưới câu hỏi

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.