Nguyễn Trần Thảo Nhi [34975] Đã mua 2 khóa học
07/12/2018 2:44:40 PM

cho hỏi tại sao ý 5,6 lại đúng, e thấy ghi dấu "=" xảy ra khi nó thoả thêm điều kiện f'(x) =0 hữu hạn mà ta

Toán Học 1 câu trả lời 770 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 10:24 08-12-2018

Em đọc kĩ mệnh đề chữ thì không phải khi và chỉ khi

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.