LD [84991] Đã mua 2 khóa học
05/01/2021 8:22:14 PM

Cho hình có 18 điểm cách đều nhau nội tiếp hình tròn .Tính xác suất chọn ra 2 hình tam giác khác nhau có diện tích bằng nhau

Cho hình có 18 điểm cách đều nhau nội tiếp hình tròn .Tính xác suất chọn ra 2 hình tam giác khác nhau có diện tích bằng nhau

Toán Học 0 câu trả lời 307 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.